สระผมบ่อยแค่ไหน ถึงดีต่อสุขภาพผม? - Havilah

สระผมบ่อยแค่ไหน ถึงดีต่อสุขภาพผม?

สระผมบ่อยแค่ไหน ถึงดีต่อสุขภาพผม?

คนสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน จะมีความ
แตกต่างในการสระผมคือ คนรุ่นใหม่
นิยมสระผมบ่อย บางคนก็สระเป็นประจำทุกวัน
.
แต่จะเห็นได้ว่า คนรุ่นใหม่ประสบปัญหา
กับสุขภาพเส้นผมมากขึ้นเช่นกัน
ทั้งผมร่วง ผมแห้งเสียหรือผมหงอกก่อนวัย
.
ซึ่งต้นเหตุปัญหาดังกล่าว บางครั้งก็มา
จากการที่เราดูแลเส้นผมผิดวิธี โดยเฉพาะ
การสระผม เพราะ หากสระผมบ่อยเกินไป
.
จะทำให้ปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมอยู่บน
หนังศีรษะถูกชะล้างออกไปด้วย
สภาพหนังศีรษะจึงแห้งและทำให้เกิด
สภาพผมเสียตามมา รวมทั้งรังแค
.
.
ดังนั้น ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพเส้นผม
ก็ลองปรับพฤติกรรมการสระผมใหม่
โดยลดความถี่ในการสระผมลง
.
อาจจะเว้นในระยะประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์
ซึ่งถือว่าเป็นความถี่ที่เหมาะสม ถึงแม้
บางครั้ง คุณอาจจะรู้สึกว่า หากเว้นระยะเวลา
สระผมนานไป จะทำให้ผมมันมาก แต่น้ำมัน
.
บนหนังศีรษะนี่เองที่จะช่วยมาทดแทนน้ำมัน
เก่าที่ถูกชะล้างไป และสร้างความสมดุลใน
กับหนังศีรษะ