9 วิธี รับประทานอาหารอย่างไรช่วยต้านโรคมะเร็ง! - Havilah

9 วิธีการ กินอย่างไรช่วยต้านมะเร็ง

9 วิธีการ กินอย่างไรช่วยต้านมะเร็ง

9 วิธีการ รับประทานอาหารอย่างไรช่วยต้านมะเร็ง

การรับประทานอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการข้างต้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้
แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งอยู่รวมถึงคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง (จากกรรมพันธุ์)
ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องร่วมด้วย

1.รับประทานผักหลากสี

2.รับประทานผลไม้เป็นประจำ

3.รับประทานธัญพืชไม่ขัดสิ

4.ปรุงอาหารให้ถูกวิธี

5.รับประทานน้ำผัก/ผลไม้

6.เพิ่มการใช้เครื่องเทศในอาหาร

7.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน

8.ลดการบริโภคอาหารหมักดอง

9.ลดการบริโภคเนื้อแดง