ความเครียดทำให้ผมร่วง? - Havilah

ความเครียดทำให้ผมร่วง?

ความเครียดทำให้ผมร่วงจริงหรอ

========================

ความเครียดเป็นปัญหาที่เข้ามามีบทบาท
ต่อการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่มากขึ้น
ซึ่งผลที่ตามมาจากความเครียดก็มีหลากหลาย
เช่น ปวดท้อง ปวดหัว รวมไปถึงอาการ ผมร่วง

อาการผมร่วงที่เกิดจากความเครียด มี 3 ลักษณะหลักๆ คือ

Telogen Effluvium เป็นอาการผมร่วง
ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับความเครียด
หรือทานยาบางชนิด รากผมจะทำงานผิดปกติ
คนเหล่านี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมร่วงมากกว่าปกติ

การเสพติดการชอบดึงเส้นผมตนเอง
ซึ่งนับว่าเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง
หากบุคคลเหล่านี้มีความเครียด
วิตกกังวล หรือเบื่อหน่าย
ก็มักจะดึงเส้นผมตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัว
ทำให้รากผมมีความอ่อนแอเพิ่มโอกาส
การหลุดร่วงได้ง่ายขึ้น

อาการผมร่วงเป็นหย่อมๆ
เป็นอาการที่ยังไม่สามารถระบุ
ได้แน่ชัดว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
แต่ก็มีการสันนิษฐานว่า ความเครียด
เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการนี้
โดยเส้นผมจะร่วงเป็นหย่อมเดียว
หรือหลายหย่อมเป็นวงกว้าง
และยังมองเห็นได้ชัดอีกด้วย